"Att träffa människor på de olika mässorna jag besöker är inspirerande, annars är det vardagens situationer och naturen som ger nya intryck att uttrycka"